வணக்கம். தமிழ் கலாச்சாரச் சங்கம், வட கரோலினா உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது.

வட கரோலினா தமிழ் சங்கம் தமிழ் மொழி, கலை மற்றும் பண்பாட்டை வளர்க்கும் நோக்கத்துடன் நிறுவப்பட்டது. இந்த சங்கம், ஒரு 501(c) (3) இலாப நோக்கற்ற, அரசியல் மற்றும் மத சார்பற்ற அமைப்பு ஆகும். 

Welcome to the Tamil Cultural Association of North Carolina, TCANC.

TCANC is a 501(c) (3) non-profit, non-political, non-religious organization with the primary purpose of fostering an understanding of the Tamil language, arts and culture. Learn more.


UPCOMING EVENTS

கலைமாமணி ராஜேஷ் வைத்யாவுடன் ஒரு சந்திப்பு, அக்டோபர் 17, 2019. Please see events section for details

கலைமாமணி திரு ராஜேஷ் வைத்யாவின் வீணை இசை நிகழ்ச்சி , அக்டோபர் 18, 2019. Tickets can be purchased thru Sulekha.

(Please check the Events tab on this website for more details)

SPONSOR OF THE YEAR

Gold Sponsor

Silver Sponsors

Bronze Sponsors

Member Partners

For Sponsorship Opportunities send an email to the Treasurer

 

Tamil Cultural Association of North Carolina, USA  is a 501(c)3 non-profit organization TCANC By-Laws )


P.O.Box 682, Cary, NC 27512 

www.tcanc.org / tcanc.org@gmail.comFacebook / 919-57-TCA NCPowered by Wild Apricot Membership Software